SAP Finnish User Group ry:n (Finug) jäsenien vuosikokouspäivä toteutetaan webinaarina torstaina 15.4.2020.

Webinaari on tarkoitettu vain Finugin jäsenyritysten/-yhteisöjen edustajille. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Webinaari-alustana toimii GoToWebinar. Jos olet Finug-jäsen, etkä saanut kutsua, niin voit pyytää sen sähköpostitse sihteeri@sapfinug.fi.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenillä ja muilla vuosikokousosallistujilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Ilmoittautuminen

Pyydämme kaikkia jäseniä ilmoittautumaan vuosikokoukseen tästä linkistä 14.4.2021 mennessä. Ilmoittautuneet saavat sähköpostiinsa henkilökohtaisen osallistumislinkin. Käytämme GoToWebinar-alustaa online-kokouksissa.

Ohjelma

15:00 – 16:00 | SAP Finnish User Group ry:n sääntömääräinen vuosikokous*

* Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat – esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen sekä tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
7. Käsitellään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
8. Käsitellään toimintasuunnitelma ja toimintabudjetti sekä päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
9. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä
10. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
11. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
12. Käsitellään toimintakauden työryhmien toiminta ja tulokset
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. Kokouksen päättäminen (Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä = yrityksellä/yhteisöllä on yksi ääni. Muilla vuosikokousosallistujilla on kokouksessaläsnäolo- ja puheoikeus.)

Esityslistan kohdassa 13, käsitellään ehdotus sääntöjen muutoksista seuraaviin kohtiin, joissa sääntömuutosehdotukset alleviivattuna.

4§ JÄSENYYS

  • Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä juridinen yhteisö tai luonnollinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

7§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

  • Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, toiminnanjohtaja tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Kun yhdistyksen hallitus päätöksellään valtuuttaa hoitamaan viranomaisilmoituksia Suomi.fi valtuuksilla Verohallinnolle, tulorekisteriin, Kelaan tai muihin Suomi.fi asiointipalveluihin voi valtuuttamisen tehdä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja yksin. Patentti ja rekisterihallituksen (PRH) yhdistysrekisteriin voi muutoksen tehdä rahastonhoitaja, toiminnanjohtaja tai sihteeri yksin.

 9§ KOKOUKSET

Hallituksen kokoukset

  • Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Vuosikokous

  • Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Yhdistyksen vuosikokous voidaan pitää hallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenillä ja muilla vuosikokousosallistujilla on kokouksessa osallistumis- tai läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksissa päätökseksi tulee se ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Yhdistyksen jäsentilaisuudet

  • Yhdistyksen jäsentilaisuudet voidaan hallituksen niin päättäessä järjestää tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen välineen avulla esim. webinaarina, online-kokouksena tms.

Sääntömuutosehdotus on nähtävissä yhdistyksen verkkosivuilla kokouskutsun yhteydessä 26.3.2021 lähtien osoitteessa https://sapfinug.fi/

SAP Finnish User Group ry:n säännöt.