SAP Finnish User Group ry:n (Finug) jäsenien vuosikokouspäivä toteutetaan webinaarina torstaina 23.4.2020.

Webinaari on tarkoitettu vain Finugin jäsenyritysten/-yhteisöjen edustajille. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Webinaari-alustana toimii GoToWebinar. Jos olet Finug-jäsen, etkä saanut kutsua, niin voit pyytää sen sähköpostitse sihteeri@sapfinug.fi.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenillä ja muilla vuosikokousosallistujilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Ohjelma

09:30 – 10:00 | SAP Analytics Cloud Planning – Workflow ja läpinäkyvyys suunnitteluprosesseihin (Teemu Jokinen, SAP Senior Solution Advisor)

10:00 – 10:40 | SAP Finnish User Group ry:n sääntömääräinen vuosikokous*

10:50 – 11:10 | SAP Customer Experience – Asiakkuuden- ja asiakaskokemuksen hallinta (Tomas Estlander, Manager, SAP Customer Experience Presales Nordics)

11:10 – 11:30 |SAP Cloud Platform – Sovelluslaajennukset, pilvi-integraatiot ja webpohjainen käyttöliittymä (Eero Koskinen, SAP Enterprise Architect

11:30 | Tilaisuus päättyy

* Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat – esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen sekä tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
7. Käsitellään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
8. Käsitellään toimintasuunnitelma ja toimintabudjetti sekä päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
9. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä
10. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
11. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
12. Käsitellään toimintakauden työryhmien toiminta ja tulokset
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. Kokouksen päättäminen (Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä = yrityksellä/yhteisöllä on yksi ääni. Muilla vuosikokousosallistujilla on kokouksessaläsnäolo- ja puheoikeus.)