Covid-19 -vaikutukset yhdistyksen toimintaan

Koronapandemian aiheuttamista haasteista huolimatta SAP Finug onnistui jatkamaan jäsentilaisuuksia suunnitelmien mukaisesti vuonna 2020. Yhdistyksen jäsenmäärä sekä tilaisuuksien kävijämäärät pysyivät hyvällä tasolla. Korona-aikana online-saavutettavuuden varmistaminen ja viestintä jäsenille ovat nousseet entistäkin tärkeämpään osaan yhdistyksen toiminnassa. Lähes kaikki tapahtumat alkuvuotta 2020 lukuun ottamatta pidettiin onnistuneesti ja turvallisesti virtuaalisessa muodossa.

Yhdistyksen hallitus

Katri Metsämäki, HKScan, valittiin uutena varajäsenenä SAP Finug hallitukseen toimikaudelle 2020-2021. Elokuussa 2020 hallituksen puheenjohtaja, Mikko Vepsäläinen, ilmoitti jättäytyvänsä SAP Finug tehtävistä uuden työnkuvansa vuoksi. Puheenjohtajaksi valittiin varapuheenjohtaja Tapio Järvenpää. Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Heikki Castrén.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous oli 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta 37 834,04 euroa ylijäämäinen.

Jäsenasiat

Yhdistyksen jäsenmäärä pysyi lähestulkoon samana edellisvuoteen verrattuna. Varsinaisten jäsenten (käyttäjä-jäsenet) määrä väheni muutamalla, mutta samalla uusia kannattajajäseniä (partneri-jäsenet) liittyi yhdistyksen toimintaan. Lopullinen jäsenmäärä laski kahdella ollen 31.12.2020 yhteensä 139 jäsentä.

Tilaisuudet ja seminaarit

Yhdistys siirsi nopeasti alkuvuonna tilaisuuksia virtuaaliympäristöön. Vuoden aikana jäsenistöstä kerätyn tapahtumapalautteen pohjalta voidaan sanoa virtuaaliympäristöön siirtymisen onnistuneen. Yhdistys saavutti asetetun kävijätavoitteen (yli 2020 osallistujaa vuonna 2020) siitäkin huolimatta, että koronapandemian vuoksi suurimpia seminaareja jouduttiin perumaa, siirtämään ja pitämään virtuaalisesti. Vuoden suurin seminaarin, Syysseminaari, järjestettiin poikkeuksellisesti täysin virtuaalisena maksuttomana kaksipäiväisenä live-lähetyksenä Helsingin Messukeskukseen rakennetusta studiosta käsin. Syysseminaari säilytti suosionsa virtuaalisena ja houkutteli yhteensä 422 osallistujaa.

Kansainvälinen toiminta

Yhdistys jatkoi aktiivista toimintaa kansainvälisessä SUGEN-verkostossa (SAP User Group Executive Network) kokoontuen virtuaalisesti kuukausittain muiden verkoston käyttäjäyhdistysten kansa. Verkostossa jaetaan parhaita käytäntöjä ja keskustellaan SAP:n johdon kanssa ajankohtaisista asioista.

 

Helsingissä 2.3.2021

Tapio Järvenpää, Hallituksen puheenjohtaja

Aleksi Rustholkarhu, Toiminnanjohtaja