SAP Finnish User Group ry (Finug) ja Wakaru Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen 1.12.2019 alkaen. Yhteistyön tavoitteena on tehostaa jäsenpalveluiden saavutettavuutta ja digitaalisia palveluita olemassa oleville 160 asiakasyritykselle sekä lisätä tietoisuutta laajemmin potentiaalisille uusille sidosryhmille. Samalla SAP Finug muuttaa Wakaru Oy:n toimitiloihin osoitteeseen Kumpulantie 3, Helsinki.

SAP Finug eli Suomen SAP-käyttäjäyhdistys on riippumaton ja itsenäinen yhdistys, jonka tavoitteena on ylläpitää ja kehittää yhteistyötä SAP:n sovelluksia käyttävien organisaatioiden välillä, sekä toimia keskustelukanavana niiden ja SAP:n välillä.

 Tarve uudistua

Yhdistyksen hallitus teki vuotuisen strategian tarkistuskierroksen missä tunnistimme toimintamme painopistealueilla muutostarpeita, joiden toteuttaminen vaatii yhdistykseltä muutoksia. Tunnistimme myös toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia, jotka toivat osaltaan paineita uudistumiselle.

Yhdistyksen toimintaa johtava hallitus tutustui useisiin tapahtumapalveluita toteuttaviin organisaatioihin etsiessään sopivaa yhteistyökumppania. Haimme kumppania, joka pystyy kokonaisvaltaisesti tukemaan ja kehittämään yhdistyksen tapahtumatuotantoa ja jäsenviestintää nykyaikaisia digitaalisia kanavia hyödyntäen.

Kärkitavoitteena on toiminnan tehostaminen automatisoinnin kautta ja jäsenpalveluiden selkeyttäminen.

Miksi päädyitte yhteistyön juuri Wakarun kanssa?

Wakaru on kokenut asiantuntijatapahtumien toteuttaja, jonka imago sopii hyvin ICT-sektorilla toimivan yhdistyksemme toimintaan. Wakarun osaaminen, kattava yhteistyöverkosto, resurssien joustavuus ja jatkuvasti kehittyvä Oppia.fi -alusta vakuuttivat yhdistyksen hallituksen.

Finug järjestää vuosittain useita erilaisia jäsentilaisuuksia sekä työryhmätoimintaa, joissa voimme hyödyntää Wakarun tapahtumatuotanto-osaamista. Tapahtumamme ovat seminaareja, työryhmiäkokoontumisia, teemapäiviä, työpajoja, webinaareja jne. Jäsenenä pääset osallistumaan kaikkiin tapahtumiimme, joista suurin osa on maksuttomia.

Oppia.fi -alusta tuo kaivattua automatisointia, sekä läpinäkyvyyttä tapahtumien järjestämiseen. Haluamme tehdä jäsentiedon hallinnasta, tapahtumiin liittymisestä ja palautejärjestelmästä aiempaa joustavampaa.

Mitä etua yhteistyöstä Wakarun kanssa on?

Wakarun digitaaliset palvelut ja toiminta ICT-sektorilla tulevat tarjoamaan jäsenillemme synergiaetuja monin tavoin. Etenkin tapahtumien järjestelyt ja niihin osallistuminen sekä oman tiedon hallinta suoraviivaistuu Oppia.fi hyödyntämisen myötä. Wakarun osaaminen, yhteistyöverkosto ja resurssien joustavuus ovat tervetullut lisä yhdistyksemme toimintaan ja mahdollistavat uusia avauksia tulevaisuudessa.

Lisätietoja

SAP Finug
Heikki Castrén
Puheenjohtaja
+358 40 500 2982

Wakaru Oy
Petri Kultaranta
Toimitusjohtaja
+358 40 515 3007