SAP Finnish User Group ry:n (Finug) jäsenien vuosikokouspäivä järjestetään keskiviikkona 13.4.2023.

Kokous on tarkoitettu vain Finugin jäsenyritysten/-yhteisöjen edustajille. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Webinaari-alustana toimii GoToWebinar. Jos olet Finug-jäsen, etkä saanut kutsua, niin voit pyytää sen sähköpostitse sihteeri@sapfinug.fi.

Halutessasi voit myös saapua paikan päälle Wakaru Oy:n tiloihin osoitteeseen: Kumpulantie 3, 00520, Helsinki. Ilmoita paikan päällä osallistumisestasi etukäteen sähköpostitse viimeistään 6.4.2023 mennessä: sihteeri@sapfinug.fi 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenillä ja muilla vuosikokousosallistujilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.  

Ilmoittautuminen

Pyydämme kaikkia jäseniä ilmoittautumaan vuosikokoukseen tästä linkistä 12.4.2023 mennessä. Ilmoittautuneet saavat sähköpostiinsa henkilökohtaisen osallistumislinkin.

Ohjelma

16:00 – 17:00 | SAP Finnish User Group ry:n sääntömääräinen vuosikokous*

* Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat – esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen sekä tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
7. Käsitellään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
8. Käsitellään toimintasuunnitelma ja toimintabudjetti sekä päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
9. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä
10. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
11. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
12. Käsitellään toimintakauden työryhmien toiminta ja tulokset
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. Kokouksen päättäminen

(Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä = yrityksellä/yhteisöllä on yksi ääni. Muilla vuosikokousosallistujilla on kokouksessaläsnäolo- ja puheoikeus.)