SAP Finnish User Group ry:n (Finug) jäsenien vuosikokouspäivä järjestetään Ravintola Bankissa (Unioninkatu 20) Helsingissä 25.4.2019 klo 11:00 alkaen. Tilaisuus on tarkoitettu Finugin jäsenyritysten/-yhteisöjen edustajille.

Kutsut on lähetetty jäsenille Lyyti-ohjelman kautta.

Mikäli et saanut kutsua, voit pyytää sen sähköpostitse: sihteeri@sapfinug.fi.

Ohjelma

11:00 – 12:00 | Ilmoittautuminen ja lounas Ravintola Bank
12:00 – 12:30 | Why SAP on Azure – Kari Aarvala & Philipp Leitenbauer, Microsoft
12:30 – 13:00 | SAP on the Google Cloud Platform – Jussi Kyröhonka, Google Cloud
13:00 – 13:45 | SAP Finnish User Group ry:n (FINUG) sääntömääräinen vuosikokous *
13:45 – 14:00 | Kahvi- ja verkostoitumistauko
14:00 – 14:30 | Case: Helsingin Yliopisto; SAP Fiori PROHA – Niklas Luukkanen, CGI
14:30 – 15:00 | Case: Sulzer Pumps – Ari Virtanen, Bilot

 

* Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat – esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen sekä tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
7. Käsitellään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
8. Käsitellään toimintasuunnitelma ja toimintabudjetti sekä päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
9. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä
10. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
11. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
12. Käsitellään toimintakauden työryhmien toiminta ja tulokset
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. Kokouksen päättäminen (Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä = yrityksellä/yhteisöllä on yksi ääni. Muilla vuosikokousosallistujilla on kokouksessaläsnäolo- ja puheoikeus.)

 

Terveisin,
SAP Finug hallitus